Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie prawa zastrzeżone przez RAVAK Polska S.A. © 2013.

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez RAVAK Polska S.A. z siedzibą przy ul. Radziejowickiej 124 w Kałęczynie, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Osoby korzystające ze strony akceptują warunki wymienione poniżej.

Strona ta zawiera informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością RAVAK. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologii RAVAK. Są one dostarczane również w formie tekstu, grafiki.

Prosimy nie polegać wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie, sprzedaży oraz innych transakcjach handlowych. Informacje zawarte na tej stronie mogą być niekompletne i mają one jedynie informacyjny a nie prawnie wiążący. Nie są zatem prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów można uzyskać w punktach sprzedaży lub u naszych specjalistów.

Na bieżąco aktualizujemy informacje zawarte w serwisie www, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. W żadnym wypadku RAVAK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Mimo że można swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to RAVAK zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Wszelkie prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Użytkownik serwisu nie ma prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób chyba, że na swój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego serwisu w celu zarobkowym lub uzyskiwania korzyści ekonomicznych, zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach.

Zastrzegamy też, że RAVAK Polska S.A. będzie surowo chronić swoje prawa do własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.