Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Akcjonariusze

Witamy na stronie dedykowanej do komunikacji z akcjonariuszami. 

--

Centrala RAVAK POLSKA S.A.                         

Ul. Radziejowicka 124

Kałęczyn, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000139624; NIP: 534-13-73-271; Kapitał zakładowy: 10.100.000 PLN opłacony w całości.