Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Kąpiel

Dożywotnia Gwarancja - nowa edycja programu

Odpoczynek jak nigdy dotąd! Po wymagającym okresie próbnym nasz manekin testowy może cieszyć się zasłużonym spokojem i dobrym samopoczuciem. Wykonał znakomitą robotę.

Wszystkie nasze wanny są dobrze przetestowane, a także solidnie wykonane. Do ich produkcji używamy najwyższej jakości materiałów i produkujemy je przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Każda wanna przeszła wielokrotną kontrolę, dzięki czemu możemy ze spokojem zapewnić dożywotnią gwarancję.

Chcesz dowiedzieć się więcej o jakości wanien RAVAK? Obejrzyj film, który przedstawia proces produkcji wanien od A do Z.

 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup wanny akrylowej RAVAK (dalej zwana jako "wanna" lub "produkt"). Dystrybutor RAVAK Polska S.A. zapewnia Dożywotnią Gwarancję na produkt po spełnieniu poniższych warunków.

Dożywotnia Gwarancja powstaje w momencie rejestracji produktu w ciągu 60 dni od dokonania zakupu poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej. Warunkiem objęcia produktu programem Dożywotniej Gwarancji jest posiadanie przez Kupującego karty gwarancyjnej wypełnionej przez sprzedawcę oraz czytelnego dowodu zakupu.

Rejestracja

Na potrzeby poprawnej rejestracji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu, typ i numer seryjny zakupionej wanny, datę zakupu oraz nazwę salonu, w którym dokonał zakupu. Zachęcamy również do zapisania się do newslettera RAVAK, dzięki czemu Kupujący będzie na bieżąco otrzymywał informacje o aktualnych promocjach i nowych produktach.

Po dokonaniu poprawnej rejestracji Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie rejestracji. RAVAK Polska S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o skorzystanie z prawa do Dożywotniej Gwarancji z osobą, która dokonała rejestracji na www.ravak.pl.


Formularz rejestracyjny

 - pole obowiązkowe

required
  required
  required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
 
required required

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami programu Dożywotniej Gwarancji na wanny i wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.ravak.pl/pl/polityka-prywatnosci


Zasady programu:

Dożywotnia Gwarancja

Dożywotnia Gwarancja na wanny akrylowej laminowanej oferowana przez RAVAK przysługuje Kupującemu, który w okresie od 15.08.2019 do 30.06.2024 r. dokonał zakupu i płatności za wannę RAVAK. W ramach dożywotniej gwarancji Kupującemu przysługuje w okresie jego życia, jednak nie dłużej niż w ciągu 99 lat od daty zakupu, naprawa w przypadku ujawnienia wady fizycznej lub wymiana wanny na nową w przypadku wady nieodwracalnej, przez cały okres trwania Dożywotniej Gwarancji bez względu na ilość zgłoszeń reklamacyjnych.

Kupujący

Kupującym, który zarejestruje się i nabędzie prawa do Dożywotniej Gwarancji może być jedynie osoba fizyczna. Dożywotnia Gwarancja obejmuje okres życia Kupującego, jednak nie dłużej niż 99 lat od daty zakupu i wygasa z chwilą śmierci Kupującego lub w przypadku przejścia własności wanny na inną osobę na jakiejkolwiek podstawie.

Rozstrzyganie reklamacji

Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji naprawa lub wymiana wanny zostanie dokonana w rozsądnym terminie uzgodnionym z Kupującym, jednak nie dłuższym niż 30 dni.

W przypadku konieczności wymiany produktów, które objęte są Dożywotnią Gwarancją a producent zaprzestał produkcji, zostaną one wymienione na produkt zbliżony rozmiarem do produktu zakupionego.

Wszelkie dodatkowe koszty instalacji wanny ponosi Kupujący. Wymieniana wanna musi być przygotowana do wymiany, bez konieczności dokonywania przez Serwis RAVAK prac rozbiórkowych. Wszelkie koszty prac budowlanych ponosi Kupujący. Dożywotnią gwarancję zapewnia RAVAK Polska S.A..

Okres objęcia produktu Dożywotnią gwarancją

Wanna objęta jest Dożywotnią Gwarancją od dnia rejestracji opłaconego produktu na www.ravak.pl i trwa w okresie życia Kupującego, nie dłużej niż przez 99 lat od daty zakupu produktu.

Warunki stosowania DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI na wanny RAVAK

Dożywotnia Gwarancja na wanny akrylowe laminowane RAVAK dotyczy wyłącznie:

 • wanien akrylowych laminowanych zakupionych przez Kupujących i zarejestrowanych na stronie internetowej www.ravak.pl
 • wanien zakupionych w salonach sprzedających nowe produkty RAVAK, w sklepie internetowym RAVAK lub bezpośrednio w salonach firmowych RAVAK Polska S.A.
 • samych wanien bez dodatkowego wyposażenia; dodatki i akcesoria do wanien (np. panele, komplety odpływowe, stelaże, uchwyty i zagłówki) nie są objęte programem Dożywotniej Gwarancji
 • wanien zainstalowanych zgodnie z instrukcją montażu załączoną do produktu
 • wanien zainstalowanych na oryginalnych stelażach RAVAK
 • wanien konserwowanych i czyszczonych zgodnie z instrukcją montażu załączoną do produktu
 • stwierdzonych przez Serwis RAVAK wad materiałowych i fabrycznych.

Dożywotnia Gwarancja na wanny akrylowe laminowane RAVAK nie dotyczy:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji produktu (instalacja wykonana niezgodnie z zaleceniami instrukcji montażu i przygotowania budowlanego)
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania wanny (np. kąpiel zwierząt)
 • uszkodzeń mechanicznych produktu
 • szlifowania i napraw produktu wykonanych we własnym zakresie pomimo objęcia produktu programem Dożywotniej Gwarancji
 • uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. pożar, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe)
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użycia produktu poza pomieszczeniem łazienki lub w ekstremalnie ciężkich warunkach, np. na zewnątrz, w saunie.
 • produktów zakupionych na wyprzedaży RAVAK
 • wanien z zainstalowanym systemem hydromasażu.

W przypadku spełnienia powyżej zdefiniowanych warunków wyłączenia Dożywotniej Gwarancji produkt jest objęty standardową gwarancją, której warunki określa karta gwarancyjna dołączona do produktu.

Jeśli zakupiłeś wannę RAVAK, zarejestruj swój produkt i uzyskaj Dożywotnią Gwarancję.