Instagram Youtube Pinterest LinkedIn

Kontakty

Kontakty

RAVAK POLSKA S.A.
Ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Polska

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000139624  
NIP: 534-13-73-271
Kapitał zakładowy: 10.100.000 PLN opłacony w całości

Centrala Grodzisk Mazowiecki

Ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Polska

Tel.: +48 22 755 40 30
Fax: +48 22 755 43 90
E-mail: inforavak.pl

Biuro Działu Sprzedaży czynne:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 14:00

W dniach 21 - 22.06.2019 r. Salon Firmowy RAVAK będzie nieczynny. 

Magazyn i odbiór towarów
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00 


Oddział Poznań Przeźmierowo

Ul. Rzemieślnicza 81
62-081 Poznań Przeźmierowo
Polska

Tel: +48 608 668 027 ; +48 608 668 029
Fax: +48 61 816 29 08
E-mail: ravak.poznanravak.com

Salon czynny:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00 

W dniach 21.06.2019 r. Salon Firmowy RAVAK będzie nieczynny. 

 


Dział sprzedaży

Ewelina Modrzejewska
 Tel.: +48 22 755 43 91
ewelina.modrzejewskaravak.com

Katarzyna Brodacka
Tel.: +48 22 755 40 35
katarzyna.brodackaravak.com

Marta Tur
Tel: +48 22 755. 40 31
marta.turravak.com

Monika Szymaniak
Tel: +48 22 755 40 36
monika.szymaniakravak.com

Dział serwisu
Tel.: +48 22 755 40 32
+48 22 755 40 33
E-mail: serwisravak.pl

Kierownik Działu Serwisu
Tomasz Kukieła
tomasz.kukiela@ravak.com

Realizacja zamówień części zamiennych:
Michał Adamczyk 
michal.adamczyk@ravak.com 

Wyprzedaż produktów poekspozycyjnych:
Łukasz Słomczyński 
lukasz.slomczynski@ravak.com