Pinterest Google+ Instagram Youtube

Kontakty

Kontakty

RAVAK POLSKA S.A.
05-825 Grodzisk Maz.
Kałęczyn
ul. Radziejowicka 124
Polska

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000139624  
NIP: 534-13-73-271
Kapitał zakładowy: 10.100.000 PLN opłacony w całości


Centrala
Grodzisk Mazowiecki
tel.: +48 22 755 40 30
fax: +48 22 755 43 90
e-mail:

Biuro Działu Sprzedaży czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach:
08:00 - 16:00

sobota:

10:00 - 14:00

Magazyn i odbiór towarów
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00

 

 

 

Oddział Poznań Przeźmierowo
ul. Rzemieślnicza 81
62-081 Poznań Przeźmierowo
Polska

tel: +48 61 816 13 07
fax: +48 61 816 29 08
e-mail:

Salon czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach:
08:00 - 16:00

sobota:
10:00 - 14:00

Magazyn i odbiór towarów
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00. 

 

 

 


Dział sprzedaży
Katarzyna Brodacka
tel.: +48 22 755 40 35


Marta Tur
tel: +48 22 755. 40 31


Monika Szymaniak
tel: +48 22 755 40 36


Ewelina Modrzejewska
 tel.: +48 22 755 43 91


Dział serwisu
tel.: +48 22 755 40 32
+48 22 755 40 33
e-mail:

Kierownik Działu Serwisu
Tomasz Kukieła
tomasz.kukiela@ravak.com

 

 


 

 

 

 
 

 


Serwis i montaż:
SERWIS

Produkty nietypowe:
ROZWIĄZANIA NA MIARĘ