Instagram Youtube Pinterest Google+

Kontakty

Kontakty

RAVAK POLSKA S.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kałęczyn
Ul. Radziejowicka 124
Polska

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000139624  
NIP: 534-13-73-271
Kapitał zakładowy: 10.100.000 PLN opłacony w całości

Centrala Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kałęczyn
Ul. Radziejowicka 124
Polska

tel.: +48 22 755 40 30
fax: +48 22 755 43 90
e-mail: inforavak.pl

Biuro Działu Sprzedaży czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00

Magazyn i odbiór towarów
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00 


Oddział Poznań Przeźmierowo

Ul. Rzemieślnicza 81
62-081 Poznań Przeźmierowo
Polska

tel: +48 61 816 13 07
fax: +48 61 816 29 08
e-mail: ravak.poznanravak.com

Salon czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 - 16:00

 


Dział sprzedaży

Ewelina Modrzejewska
 tel.: +48 22 755 43 91
ewelina.modrzejewskaravak.com

Katarzyna Brodacka
tel.: +48 22 755 40 35
katarzyna.brodackaravak.com

Marta Tur
tel: +48 22 755. 40 31
marta.turravak.com

Monika Szymaniak
tel: +48 22 755 40 36
monika.szymaniakravak.com

Dział serwisu
tel.: +48 22 755 40 32
+48 22 755 40 33
e-mail: serwisravak.pl

Kierownik Działu Serwisu
Tomasz Kukieła
tomasz.kukiela@ravak.com

Realizacja zamówień części zamiennych:
Michał Adamczyk 
michal.adamczyk@ravak.com 

Wyprzedaż produktów poekspozycyjnych:
Łukasz Słomczyński 
lukasz.slomczynski@ravak.com 

 


 

 

 

 
 

 


Produkty nietypowe: ROZWIĄZANIA NA MIARĘ